مجله رشد دانش آموزی شماره2 آبان 93 ویژه دوره دوم

 

در درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان صحبت از کویر بیابان می شود.

در مجله رشد دانش آموزی شماره 2 آبان 1393 صفحات 10 و 11 در خصوص کویرنوردی مطالب جامع و درخور دانش آموزان آمده است. چه خوب است که آموزگار عزیز با عنابت به خواندن این دو صفحه از مجله در کلاس به صورت گروهی ، نیم نگاهی هم به درس 15 کتاب مطالعات بیندازند.

این شکل کار کردن می تواند جذاب و کمی از حالت یکنواختی ، بچه ها را خارج نماید.

در درس 19 کتاب مطالعات اجتماعی چهارم در خصوص زیستگاه های طبیعی و پارک های حیوانات و... بحث می شود. در مجله رشد دانش آموزی شماره2 آبان 93 در صفحات 30 و 31 درباره پاک های ملی ایران مطالب بسیار خواندی و جالب آورده شده که توجه معلمان خوب چهارم و دانش آموزان علاقمند را جلب می کنیم.

/ 0 نظر / 35 بازدید