نمایشگاه تخصصی گروه های اموزشی اداره کل در منطقه بهارستان

نمایشگاه تخصصی گروه های آموزش ابتدایی اداره کل در شهرستان بهارستان 8 ابان 91

گرو های برنامه درسی ادبیات فارسی قران ریاضی مطالعات اجتماعی و تفکر و پژوهش علوم درس پژوهی جابربن حیان نیز به معرفی وسایل اموزشی و نیز برخی منابع موجود در مراکز یادگیری از جمله پژوهش سراها و کانون ها و فروشگاه های مربوطه  .... پرداختند.

هم چنین معلمین و مدیران برخی از مدارس منطقه بهارستان نیز از غرفه های اموزشی دیدن کردند و سوالات و موارد لازم را از سرگروه های درسی مربوطه پرسیدند.

/ 0 نظر / 13 بازدید