بسم الله الرحمن الرحیم.

سلام دوستان خوبم.

این متن را آقای داروغه دوست و همکار خوبم برام فرستاده.امیدوارم استفاده نمایید.

عارف گرانقدر آیت ا... شیخ حسنعلی نخودکی درباره ویژگی های بسم ا... الرحمن الرحیم می فرمایند: «اما این که چرا در عبارت بسم ا... الرحمن الرحیم سه اسم از اسماء حق ذکر شده است، علت آن است که مردم سه قسم اند: دسته ای طالب دنیا، دسته دیگر طالب عقبی و دسته سوم طالب مولا هستند. طالب مولا از اسم ا... استعانت جوید و طالب عقبی از اسم رحیم که حاکی از رحمت خاصه حق نسبت به مومنین می باشد و طالب دنیا از اسم رحمان که از رحمت عامه خداوند نسبت به جمیع موجودات حکایت می کند مدد و یاری می طلبد. بنابراین خداوند سه اسم را به منظور استعانت جستن در امور به ما عطا فرمودند و ما باید در تمام امور، به وسیله اسماءاش از او استعانت بجوییم

/ 0 نظر / 12 بازدید