13 بدر درمدرسه امام سجاد(ع) :‌بفرمایید داخل

از جمله کارهای خوبی که دبستان امام سجاد(ع) با مدریت خوب آقای محمدی و سایر دلسوزان و پرسنل مدرسه انجام دادند برگزاری یک روز بانشاط ( روز 13 بدر ) در حیاط مدرسه با حضور پرشور والدین در کنار فرزندانشان بود.

این همان توجه به مهارت ها و توجه به برخی از مسایل مهم است که در کنار درس و مدرسه می تواند زمینه های بروز شادی های لذت بخش و صحیح را در کنار کانون گرم خانواده فراهم سازد.

امروز دانش اموزان ما بسیار به این نشست های صمیمی نیازمندند.

بهداشت روانی همان چیزی است که در مدارس ما و البته در کانون های خانوادگی زمینه ساز برخی از مسایل مهم روز و جهان شده است.

درس خواندن و مطالعه یک طرف و پرداختن به مسایل زندگی و آماده شدن برای پذیرش نقش های اینده از سوی دانش آموزان عزیزمان سیار مورد توجه مولفین کتاب های درسی و نیز برنامه ریزان درسی شده است.

در برنامه درسی جهان امروز توجه به مولفه های آموزش شهروند جهانی از اولویت های مهم مدارس دنیا و نیز نظام های آموزشی است.

از مدیریت محترم و معاونین گرامی و سایر دوستان و همراهان که زمینه و بروز چنین آوردگاه هایی را فراهم آورده اند کمال تشکر را داریم.

سربلند باشید دوستان.

احمدصمدی ‌:راهبر آموزشی شهرستان های استان تهران - قطب ری2 دبستان امام سجاد(ع) مجتمع آموزشی وحید کیهانی. 27/1/93

/ 0 نظر / 10 بازدید