سلام بر هلال رجب

این الرجبیون ؟

سلام بر هلال رجب

سلام بر ماه خدا سلام بر ماه عابدین و ...

سلام بر طاعات شب سلام بر اذکار رجب و

سلام بر توحید رجب

سلام بر نماز توحید سلام بر سوره قل یا ایها الکافرون

سلام بر توحید ابراهیمی و سلام بر محمد و آل طیبه اش.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید