سیزدهمین همایش علمی - تخصصی سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 سیزدهمین همایش  علمی - تخصصی سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  با عنوان: برنامه درسی در ایران؛ فاصله نظر و عمل تاریخ برگزاری: 31 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

دوره های جدید ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرروش شهرستان های استان تهران:ویژه مقام

بسمه تعالی موضوع: برگزاری دوره های آموزشی آثار و اندیشه های  استاد شهید مرتضی مطهریسلام علیکم          با احترام و  صلوات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 159 بازدید
مهر 96
5 پست
مرداد 96
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
25 پست
آذر 93
24 پست
آبان 93
24 پست
مهر 93
23 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
20 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
22 پست
دی 92
17 پست
آذر 92
19 پست
آبان 92
22 پست
مهر 92
18 پست
شهریور 92
25 پست
مرداد 92
17 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
15 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
6 پست
مرداد 90
15 پست
تیر 90
4 پست
مهر 89
6 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
5 پست