درباره خودپنداره و خودکارآمدی چه می دانید؟

درباره خودپنداره و خودکارآمدی خودتان چه می دانید؟

شما چه جور آدمی هستید؟

درصورت تمایل می توانید به مجله رشد آموزش ابتدایی شماره2آبان93 مراجعه و در صفحات 34و35 مطلب فوق را بخوانید.

هم چنین می توانید مقاله فوق الذکر را از طریق زیر دانلود نمایید.

سرفراز باشید معلمان خوب ابتدایی.

دانلود مقاله خود پنداره و خودکارآمدی معلمان

/ 0 نظر / 44 بازدید