100 ایده در تدریس طراحی و تکونولوژی

کتاب 100 ایده( در تدریس طراحی و تکنولوژی ) توسط دیوید اسپندلاو استادآموزش دانشگاه منچستر تالیف و توسط دکتر داریوش نوروزی و سید محمدرضا صفوی ترجمه شده است. 

دیوید اسپندلاو نویسنده این کتاب در کلام اخر این کتاب می گوید:

اگرچه تمرکز اصلی موضوعات این کتاب، بر چگونگی ارائه موضوعات آموزشی و نحوه
تدریس می باشد اما از یاد نبرید که درک شما از موضوعات آموزشی به عنوان معلم کلاس نیز،از اهمیت خاصی برخوردار است. در تایید این مطلب، مطالعه داستان زیر خالی از
لطف نخواهد بود:

«معلم تازه کاری می خواست یک موضوع جدید آموزشی را برای دانش اموزانش توضیح
دهد. هر چقدر بیش تر تلاش می کرد کمتر به نتیجه می رسید و اثری از یادگیری در دانش اموزان دیده نمی شد. وی تصمیم گرفت روش تدریس خود را تغییر دهد اما باز هم در نتیجه  فرقی نکرد.او برای بار سوم روش آموزش دیگری را امتحان نمود، اما دانش آموزان باز هم متوجه موضوع مورد نظر نشدند.بالاخره این معلم فهمید که خود نیز،  این موضوع آموزشی را خوب نفهیمده است و به همین دلیل نمی تواند حتی با
بکارگیری روش های مختلف، ان را به دانش آموزان خود انتقال دهد.»

 


 

 

 

 

/ 0 نظر / 78 بازدید