گلبانگ اذان در همه ی نقاط کره ی زمین پخش میشود

پایگاه خبریالعرب آنلاین عبدالحمید فاضل پژوهشگر
اماراتی گفت :

صدای اذان در کره ی زمین در تمام شبانه روز قطع
نمی شود و در هر منطقه ای به پایان می رسد بلافاصله در جای دیگر شروع می شود! وی
توضیح می دهد که گفتن اذان 4 دقیقه بطول می انجامد و زمین دارای 360 خط فرضی است
از قطب شمال به قطب جنوب که معادل 360 درجه می باشد. هنگامی که مثلا ظهر شرعی در
خط 1 شروع می شود 4 دقیقه طول می کشد تا ظهر شرعی در خط 2 شروع شود و این مدت
معادل زمانی است که در خط 1 اذان گفته می شود:

بنابراین : حاصل ضرب 4 در 360 می شود 1440 دقیقه
که معادل 24 ساعت است.

/ 0 نظر / 6 بازدید