احادیثی از حضرت سیدالشهداء(ع)

 

 

احادیثی از حضرت سیدالشهداء(ع)

ماخذ : فرهنگ سخنان امام حسین(ع)- نوشته محمد دشتی(ره)

1.بهترین اموال تو آن است که با آن آبروی خود را حفظ کنی.

2.دعوت مومن را اجابت کن و اگر روزه نداری بر سر سفره از
غذاهای او بخور و در غیر اینصورت مقداری بردار و تبرک کن.

3.راستگویی ارزش 
ودروغگویی مانع تکامل روح انسانی است.

4.نرمی و مهربانی و مدارا با کلید مشکلات افراد سرگردان و
بیچاره است.

5.صله رحم سبب خوشحالی روزی فراوان  وطول عمر می شود.

6.ادب آن است که هر کس را مشاهده کردی او را از خود بهتر
بدانی.

7.زیبایی یوسف بخشش ابراهیم شادی و قدرت سلیمان حکمت داود
همه در مشاهده رخسارعلی(ع) میسر است.

8.گاهی که شما را به چیزی هدیه می دهند پاسخ آن را به
نیکوتر از آن بدهید.

9.پرستش خدا به خاطر بهشت تجارت به خاطر ترس بردگی به خاطر
شکر آزادگی و والایی است.

10.کسیکه خدا را آنگونه که سزاوار است پرستش کند خدا بیشتر
از آنچه آرزو و نیاز دارد به او خواهد داد.

11.کسی که لباس مسخره بپوشد در روز قیامت خدا از او روی بر
می گرداند.

12.ترس از خدا سبب رحمت الهی عامل رستگاری و ایمنی در قیامت
است.

13.سلام پیش از احوالپرسی است به کسی که سلام نداده است اجازه
صحبت ندهید کسی که سلام نکند بخیل است.

14.ای مردم زبان از غیبت بازدارید که غیبت لقمه ی سگان دوزخ
است.

التماس دعا.

/ 0 نظر / 10 بازدید