نقش والدین در آموزش علوم

اندازه گیری : از فرزندتان بخواهید دنیایپیرامونشان را به طور کمی ارزیابی کنند.

·        « چه کسی کوتاه ترین قد را در خانواده دارد؟ به چه اندازه ؟ »

·        « اتاق تو چند گام است ؟ اتاق پذیرایی چه قدر ؟ »

·    فرزندان را به جدا کردن اجزای یک ساعت ، اسباب بازی یا لوازم    کهنه ی منزل ترغیب کنید و نگران آن نباشید که چگونه می توان بار دیگر لوازم آن ها را گرد هم اورد ! نکات ایمنی را به فرزندتان یاداوری کنید. اگر لازم بود بر کار فرزندتان نظارت کنید.

·    راجع به مشاغل علمی با فرزنتان بحث و گفت و گو داشته باشید. وقتی با کسی روبرو می شوید که شغل علمی دارد ، از فرزنتان بخواهبد تا درباره ی شغل او و آموزش هایی که برای ان ضروری است ، از او بپرسید.

·    همراه فرزندتان از یک مرکز علمی ، موزه یا باغ وحش بازدید کنید و به او امکان دهید در حین لذت بردن از بازدید ، خودش به کندوکاو در محیط بپردازد و در یک فرآیند علمی شرکت کند.

·    به فرایند آموزش علوم در مدرسه کمک کنید. کلاس درس ، مانند جهانی کوچک است. با وجود این ، حتی بهترین کلاس ها نمی توانند محیط کاملی برای آموزش علوم فراهم کنند. والدین باید در تقویت آموزش علوم در مدرسه ی فرزندشان فعالانه شرکت کنند.

·    در همایش هایی که در مدرسه برگزار می شود ، فعالانه شرکت کنید تا از کم و کیف برنامه های اموزشی و امکانات مدرسه آگاه شوید. برای این کار ، زمان کافی اختصاص دهید و می توانید از برنامه های آموزشی حمایت کنید.

·    در جامعه خود ، عضو فعالی باشید. با انتشار این پیام به مدرسه ها کمک کنید: کسی که سواد علمی دارد ، به ساختن پایه های اقتصادی جامعه اش کمک کند. از این رو ، سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت آموزش علوم ، بهترین سرمایه گذاری است.

 

 

ماهنامه آزمون – شمراه 362

کانون فرهنگی اموزش ( قلم چی )

/ 0 نظر / 15 بازدید