چرایی طریقه ی وضو گرفتن و خواندن نماز در وقت های معین

 

 

 

 

 

 مرحوم مجلسی به سند معتبر از امام حسن (ع)

نقل می کند که فرمودند : جمعی از یهودیان حضور رسول الله (ص) مشرّف شدند و عرضه داشتند: چرا وضو را بر امّت تو به این نحو واجب فرموده و علّت پنج وقت نماز چیست؟ حضرت رسول(ص) فرمودند: چون حضرت آدم(ع) از آن درخت ممنوعه خورد و لباس بهشتی هم از بدنش ریخت ، بدن او که مثل نقره ی خام می درخشید سیاه و کبود گشت و از این جهت بسیار ناراحت بود وگریه می کرد. تا اینکه جبرییل بر او نازل گشت و دستور داد به اینکه چون دست دراز نموده و از میوه او چیده دستها را هم تا آرنج بشوید و چون مرتکب آن عمل ناشایست گردیده دست به سر گذاشته سر را مسح نماید و چون به طرف آن درخت قدم برداشته دست بر قدمهای خویش بکشد و به این نحو وضو بگیرد. و امّا وقتهای نماز؛ نماز عصر موقعی است که حضرت آدم (ع) ازآن درخت خورد و او را از بهشت بیرون کردند. پس در این ساعت نماز عصر بر آدم(ع) و فرزندان او تا قیامت واجب گردانید و همچنین نماز عشاء و دو رکعت نماز صبح و نماز ظهر را برای شکرانه ی خداوند به جا آورد وخدا هم آن را بر اولاد آدم(ع) تا قیامت واجب گردانید.                 ( آیا می دانید؟ مؤلّف : رضا جاهد نشرسنبله)

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید چرا باید به این طریق وضو بگیریم و در وقتهای معیّن نماز بخوانیم؟

/ 0 نظر / 10 بازدید