کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی در یک نگاه

بسمه تعالی

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی در یک نگاه

رسانه آموزشی

تعداد صفحه

 

کاربرگ

فعالیت

عنوان درس

محتوای فصل

فصل

سرود

بازدید

علمی

اسلاید

فیلم

 

 

 

 

5

--

4

دوستی

درس 1

اول : دوستان ما

 

 

 

*

3

2

3

آداب دوستی

درس 2

 

 

 

 

3

--

2

تصمیم گیری چیست؟

درس3

دوم: تصمیم گیری

 

 

 

*

5

2

5

چگونه تصمیم بگیریم؟

درس 4

 

 

 

*

3

2

3

عوامل موثر در کشاورزی

درس 5

سوم: کشاورزی در ایران

 

*

 

*

7

3

10

محصولات کشاورزی،از تولید تا مصرف

درس 6

 

 

 

 

6

1

5

طلای سیاه

درس 7

چهارم:ایران و منابع انرژی

 

 

 

*

4

2

7

انرژی را بهتر مصرف کنیم

درس8

 

 

 

 

7

--

4

پیشرفت های علمی مسلمانان

درس9

فصل پنجم: شکوفایی علوم و فنون پس از ظهور اسلام

 

 

 

 

5

1

5

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

درس 10

 

 

 

 

7

--

5

اصفهان؛نصف جهان

درس 11

فصل ششم: سفری به اصفهان

 

 

 

 

3

3

3

چرافرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟

درس 12

 

 

 

 

4

1

4

برنامه ی روزانه ی متعادل

درس 13

فصل هفتم: اوقات فراغت

 

 

 

 

6

1

10

گذراندن اوقات فراغت

درس 14

 

 

*

 

5

1

4

انواع لباس

درس 15

فصل هشتم: پوشاک ما

 

*

 

 

5

1

8

لباس،از تولید تا مصرف

درس 16

 

 

 

 

5

3

3

ویزگی های دریاهای ایران

درس 17

فصل نهم: دریاهای ایران

 

*

 

*

5

--

10

دریا،نعمت خداوندی

درس

18

 

 

 

 

6

1

5

همسایگان ما

درس 19

فصل دهم: ایران و همسایگان

 

 

 

*

 

4

1

2

مطالعه ی موردی

درس 20

 

 

 

 

5

1

3

استعمار چیست؟

درس 21

فصل یازدهم: ایستادگی در برابر بیگانگان

 

 

 

 

3

1

6

مبارزه ی مردم ایران با استعمار

درس 22

*

 

 

 

6

--

6

خرمشهردر چنگال دشمن

درس 23

فصل دوازدهم: آزادی خرمشهر

 

 

 

*

4

1

5

خرمشهر در دامان میهن

درس 24

 

/ 0 نظر / 56 بازدید