اشعاری در باب قناعت و احوالات مدیران مدارس

ابر و مه و باد و خورشید و فلک همه در کارند                تا تو ماهی به کف آری و به غفلت نخوری

اندر فواید ماهی همین بس که                                   فسفری شوی در اوج دریا

این را بدان که دریا خطرناک است                             جولان گاه ددان ماهی صفت است

 

اندر احوالات مدیران خوش اخلاق هراسناک

جدا شد یکی دانش آموز از کلاس                                  به ره گشت ناگه در سالن مدیر هراس

مدیر از همه جا بی خبر زدش سیلی و گفت                      چرا همی کنی کاری که باز آرد پشیمانی

پسر بچه ی گیج و منگ و از خواب پریده                          گفت : ای آقا میازار موری و بقیه اش

مدیر شد از این سخن سخت خشمناک                            چوب الف بر سرش زد و پرونده رو کرد

معاون و معلم و بچه ها به تماشا                                    از این سوء تفاهم نا به جا

معلمش گفت آقای مدیر                                             این دانش آموز خواب بود سرکلاس

مدیر گفت پس تو ای معلم چه همی کنی                       این همه گویید حقوقمان کم است!

در کلاس جای درس  و بحث و گفتگو                            نه جای خواب و خمیازه و آواز خرناس

معلم گفت ای آقا دانش آموزت                                     سر کار است هر شب تا آرد لقمه نانی

مدیر شد شرمگین  از این حال و احوال                         زین پس حواسش شد شش دانگ

 

تقدیم به همه ی معلمین و مدیران دلسوز ابتدایی و همه آنانی که بودند  وحال در میان ما نیستند معلمانی که روحشان در پرواز اندیشه ها و شکوفایی نوگلان فدا شد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید