جستاری در کتاب خدا شناسی قرآنی کودکان درباره ی خدا

و اگر او نبود این علاقه ی شدید در من شاید تجلی نمی یافت و به علت این عقیده و توجه خدا به من بود که سه سال است که فعالیت تعلیم قرآن را در مسجد محل برای دانش آموزان دبستانی به عهده گرفته و سعی داشته ام با توکل به حضرت حق و توسل به ائمه ی معصوم (ع) ، با طرح داستان های قرآنی و روان خوانی ساده دلهای مشتاق و مهربان و زیبای کودکان را معطر به عطر دل انگیز قرآن معطوف ساخته و گام هایی هر چند کوچک بردارم و خدای رحمان را از این بابت شاکرم.

 

در دوره ی دبستان بچه ها سوال های بسیاری درباره ی خدا و دیگر مخلوقاتش می پرسند. زنگ های درس قرآن و هدیه های آسمان در کلاس من بیشترین وقت را به پاسخ گویی در این زمینه سپری می شود. حتی شده است که در قالب درس ریاضی و بخصوص علوم از یک سوال علمی و یا ریاضی به مباحث قرآنی و آخرتی آن کشیده شده و سعی شده است که با ارتباط معناداری و با رعایت اصل تلفیق که از مهم ترین اصول یادگیری در عصر حاضر می باشد ؛ جهشی در خصوص خودشناسی و خداشناسی آنان برداشته شود.

 

جستاری در کتاب خداشناسی قرآنی کودکان

در صفحه ی 107 این کتاب آمده است که :

نماز عربی

مگر خدا زبان فارسی بلد نیست که ما در نماز باید به زبان عربی با او حرف بزنیم؟

بیا در دو دقیقه، با هم به دور دنیا سفر کنیم و خیال کنیم که سوار بر یک هواپیما ، می خواهیم  یک بار دور کره ی زمین بچرخیم.

اگر در این سفر خیالی ، به ترکیه برویم ، مادرانی را خواهیم دید که دست به سوی آسمان بلند کرده اند و برای فرزندان خود ، به زبان ترکی دعا می کنند.

اگر به آلمان برویم ، دختر بچه هایی را خواهیم دید که به زبان آلمانی ، خدا را صدا می زنند و برای خوشبختی خودشان دعا می کنند.

اگر به کشورهای آفریقایی سفر کنیم ، مردمان سیاه پوستی را خواهیم دید که با زبان ها و لهجه هایی که اصلا نامشان را هم نمی دانیم ، خدا را یاد می کنند و از او کمک می خواهند.

اگر به آمریکا برویم ، پیرمردان زیادی را خواهیم دید که عصازنان ، به طرف خانه می روند و در همان حال ، به زبان آمریکایی با خدا حرف می زنند.

و اگر از بالای دنیا به همه جای آن نگاه کنیم ، هزاران مرد و زن و پیر و جوان را خواهیم دید که هر کدام به یک زبان ، با خدا گفت و گو می کنند.

خدا درد دل همه ی انسان ها را می شنود و به تک تک حرف های آنان توجه دارد. همه ی آدم ها ، بنده ی خدا هستند و برای خدا فرقی نمی کند که بندگانش با چه زبانی با او حرف بزنند. خدا ، همه ی زبان ها و همه ی لهجه ها را می داند . آیا زبان همه ی صدو بیست وچهار هزار پیغمبری که در دنیا زندگی کرده اند و با خدا حرف زده اند ، عربی بوده است؟ نه ، هزاران سال است که خداپرستان  دنیا با زبان های گوناگون با خدا گفت و گو می کنند و هیچ پیامبری هم نگفته است که موقع سخن گفتن با خدا باید با او عربی حرف بزنید.

عزیزم ! فرزند پاک و با ایمانم ! گفت و گو با خدا زبان مخصوصی نارد . تو نیز اگر بخواهی ، می توانی به زبان فارسی یا ترکی یا انگلیسی هم با خدا حرف بزنی. خدایی که ما آدم ها را به وجود آورده و با علم و دانش خودش ، جهان به این بزرگی را آفریده ، به همه ی زبان ها آگاه است.

خدا ،‌خدای همه ی انسان هاست. چه عرب ، چه فارسی ، چه ترک ، چه لر  چه آمریکایی ، چه آسیایی ، چه اروپایی ... چه سیاه  ، چه سفید ، چه زرد و چه به هر رنگ و نژاد دیگر ؛ همگی بنده ی خدایند و آزادند با هر زبانی که دلشان می خواهد ، با خدا حرف بزنند.

فقط نماز است که باید آن را عربی بخوانیم . قبل از نماز و بعد از نماز          می توانیم ساعت ها به زبان فارسی یا به هر زبان دیگری با خدا سخن بگوییم.

شاید دلیل عربی بودن نماز این باشد که مسلمانان ، با نماز یک شکل خود ،نشان دهند که با هم متحدند و همه ، به یک خدا و یک پیامبر و یک دین ایمان دارند.

 فرض کن اگر در جایی مثل خانه ی خدا در مکه ، هر مسلمانی به زبان مادری خودش نماز می خواند ، چه قدر زشت می شد. یا فرض کن اگر در نماز جماعت حرم امام رضا (ع) یا حرم حضرت معصومه (س) ،‌هر کسی بخواهد نمازش را به زبان و لهجه ی شهر و روستایش بخواند ، چه قدر شکل بدی پیدا می کرد ؛‌اما الان ، همین عربی خواندن نماز ، یکپارچگی و اتحاد ما مسلمانان را نشان      می دهد.

در ضمن وقتی ما نماز را عربی می خوانیم ،‌آهسته آهسته، ‌زبان عربی را هم یاد می گیریم. زبان عربی ؛ زبان قرآن ،‌زبان نهج البلاغه ، صحیفه ی سجادیه و زبان پیامبر عزیزمان (ص) است . اگر ما این زبان را یاد بگیریم ،‌از قرآن کریم و سخنان پیامبر و امامان ، بیشتر می توانیم استفاده کنیم.

پس اگر به هر دلیل ، خدا از ما خواسته است که نمازمان را عربی بخوانیم ، به این معنا نیست که او فارسی نمی داند ؛ زیرا قرآن می گوید : " خدا به هر چیزی آگاه است." او همه ی زبان ها و لهجه ها را می داند و به غیر از چند دقیقه مربوط به نماز ، در بقیه زمان ها ، گفت و گو با خداوند به هر زبانی آزاد است.

در صفحه ی 110 این کتاب آمده است :

ریشه ی وجود خدا

خدا که همه چیز را آفریده ، چه کسی خود خدا را آفریده است ؟

این سوال تو ، سوال خیلی از بچه ها و حتی خیلی از بزرگ تر ها هم هست. راستش تصور ما  درباره ی خدا کمی نادرست است. اگر خدا را طوری فرض کنیم که او هم نیازمند آفریننده ای باشد ، دیگر خدا نیست. خدا موجودی است که به هیچ جیز و هیچ کس نیاز ندارد. قرآن کریم درباره ی خدا می گوید: " خدا بی نیاز است و شما مردم ، نیازمندید. " 

اگر بگوییم خدا را چه کسی آفریده است ؟ دوباره این سوال پیش می آید که خالق خدا را چه کسی آفریده است ؟ در نتیجه باید این سوال را تا بی نهایت ادامه دهیم ،‌بدون این که به جواب برسیم.

فکر می کنم با یک مثال ، پاسخ درست را بتوانم برایت بگویم. خانه ای را فرض کن که پنج طبقه دارد. طبقه ی پنجم روی طبقه ی چهارم قرار گرفته است. طبقه ی چهارم روی طبقه ی سوم و طبقه ی سوم روی طبقه ی دوم و     طبقه ی دوم روی طبقه ی اول تکیه کرده است و طبقه ی اول هم روی زمین قرار دارد. می بینی که در این خانه ، هر طبقه ، بر روی طبقه ی قبل قرار گرفته است تا این که به زمین می رسیم ؛ اما زمین دیگر بر روی چیزی تکیه نکرده است. او تکیه گاه همه ی طبقات بالاست و استواری و قرار او مال خود اوست.

خدا هم تکیه گاه همه ی جهان است. اگر فرض کنیم خدا هم آفریننده ای دارد مثل آن می شود که بگوییم یک ساختمان ، بدون یک تکیه گاه مطمئن ساخته  شده است.

اگر موافقی ،‌یک مثال دیگر بزنم. ببین عزیزم ! اگر من از تو بپرسم چرا این پیراهن تو خوشبو است؟ حتما پاسخ می دهی که چون به آن عطر زده ام . اگر بپرسم چرا عطر خوشبو است ، حتما جواب می دهی که چون عصاره ی گل در آن است؛‌ اما اگر بپرسم چرا گل خوشبو است ، این بار پاسخ می دهی که بوی خوش گل ، مال خود اوست و آن را از جایی نیاورده است.

وجود خدا هم همین طور است . هستی خدا از جایی گرفته نشده است تا بپرسیم او را چه کسی آفریده است.

چون موجوداتی که ما در دنیا می بینیم ، همه ضعیف و نیازمند هستند ، تصور خدای بی نیاز ، کمی برایمان سخت است.

قرآن کریم می گوید : " تنها با یاد خداست که دل ها آرامش می یابد." اگر بعضی از سوال ها به ذهنت می رسد که به خاطر آن ها کمی احساس ناراحتی می کنی ، به یاد خدا باش و از او بخواه که خودش ناراحتی ات را برطرف سازد.

برای رسیدن به جواب سوال هایت عجله نکن. هرچه بیشتر مطالعه کنی و بیشتر به جلسات مذهبی بروی و بیشتر دعا کنی ، زودتر به جواب سوال هایت خواهی رسید.

پرسیدن از خدا و کارهای او گناه نیست؛ اما برای رسیدن به جواب های درست  باید کمی صبر داشته باشی . خدا در قرآن وعده داده است که آدم های با صبر و حوصله را یاری کند. بدان که خدا تو را هم کمک خواهد کرد و تو را به جواب سوال هایت خواهد رساند.

هم چنین از این قبیل سوال ها :

خدا کیست؟

خدا چه رنگی است؟

اگر کسی گول شیطان را بخورد و گناه کند آیا خدا او را خواهد بخشید؟

از کجا معلوم می شود که جهان فقط یک خدا دارد نه چند خدا ؟

خدا چقدر بزرگ است ؟

آیا خدا در آسمان است؟

می گویند خدا از اول وقت بوده است . این اول یعنی کی ؟

و ...

منبع : کتاب خداشناسی قرآن کودکان

(( پاسخ به 40 پرسش کودکانو نوجوانان درباره ی خدا ))

نوشته ی : غلام رضا حیدری ابهری

انتشارات: جمال

نوبت چاپ : هفتم

تلفن : 7746353-0251

/ 4 نظر / 124 بازدید
نوروزی

سلام دوست عزیز پذیرفته شدن 5 نفر از شاگردانتان را در مدارس نمونه دولتی تبریک می گوییم امیدوارم همیشه موفق و سرافراز باشید و گل بکارید. واقعا دست مریزاد . ارادتمند شما [گل][ابله] حمید[قهقهه]

نوروزی

سلام دوست عزيز شعبان شد و پيک عشق از راه آمد عطر نفس بقيه الله آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسين يک ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به سينه بي قرار است هنوزم خواب ميبينم به شبها همان مردي که بر اسبي سوار است همان مردي که جمعه آيد روزي ... و اين پايان خوب انتظار است اعياد شعبانيه مبارک[گل]

فريده

سلام همكار عزيز و[گل][گل][گل] بارش باران از پستان گیتی ، فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هویدا می کند و چه نیک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان . ارد بزرگ اعياد شعبانيه بر تمامي عاشقان و شيعيان مبارك باد.[گل][گل][گل] راستي دستتان درد نكنه ، تو سايت ديدم كه 5 تا از دانش آموزان نور و ولايت در مدرسه نمونه دولتي قبول شدند. هميشه موفق و پيروز باشيد. معلم دلسوز يعني احمد آقاي خودمون[گل][گل] خدا كنه سال ديگه معلم پسر من باشي.[فرشته][فرشته][گل]

ر

وزیر شدن.....