فرازهایی از حضرت زهرا (س)

حج                              وسیله ای برای استوار ساختن بنیان دین

عدالت                          وسیله ای برای نظم ونزدیکی دل ها

پیروی از امامت              وسیله ی نظام ملت

رهبری امامان                وسیله جلوگیری از اختلاف و پراکندگی

جهاد                           وسیله ای برای عزت و سربلندی اسلام

صبر                           وسیل های برای استحقاق پاداش

وفا به نذر                     وسیله ی آمرزش

میزان                         وسیله کم فروشی

منع شراب                    وسیله جلوگیری از پلیدی و آلودگی

منع تهمت                     وسیله ای برای جلوگیری از لعنت و دوری از رحمت

/ 0 نظر / 20 بازدید