پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

جایگاه تفکر هیجانی و مراقبتی: سخنرانی دکتر مهرنوش هد ایتی

گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برگزار می کند   سخنرانیبا عنوان:  جایگاه تفکر هیجانی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 149 بازدید