پست های ارسال شده در آبان سال 1392

تغییر را احساس کنیم : دومین نشست گروپ روش شناسی پژوهش - انجمن برنامه درسی

قابل توجه فرهنگ دوستان و  اصحاب قلم و  معلمین و دست اندرکاران  آموزش و پرورش   دومیننشست تخصصی گروپ روش‌شناسی پژوهش   سخنران:دکتر ابراهیم طلایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید