پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

سرفصل های کتاب علوم سوم دبستان کتاب جدید التالیف92

شماره‌ی  درس عنوان  درس موضوع  مورد بررسی 1 زنگ علوم (جمع آوری اطلاعات) جمع  آوری اطلاعات ،  دسته  بندی اطلاعات  ،  ارائه گزارش 2 مواد اطراف  ما ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 1069 بازدید

بودجه بندی سالانه درس اجتماعی سوم جدید التالیف92

بودجه بندی سالانهپیشنهادی پایه سوم – درس علوم اجتماعی جدید التالیف اردیبهشت قروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر   ارزشیابی   ----------- صفحه 58 و اجرای فعالیت آزمون ترم اول فعالیت صفحه 36 تا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 139 بازدید