پست های ارسال شده در آبان سال 1391

آدرس و تلفن مراکز کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آدرس و تلفن مراکز کانون های پرورش فکری کودکان شماره مرکز آدرس مرکز تلفن مرکز روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 6-77060141 7 بزرگراه بعثت خ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 261 بازدید

نمایشگاه تغییر ساختار نظام آموزشی گروه های آموزش ابتدایی شهرستان های استان تهران

در شهرستان پاکدشت از شهرستانهای استان تهران ؛ سرکار خانم قربان از نمایشگاه تغییر ساختار نظام آموزشی بازدید بعمل آورد. به گزارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید