پست های ارسال شده در آبان سال 1390

تقویم اجرایی طرح پژوهش سرای ابتدایی / اداره کل آپ استان تهران سال تحصیلی 91/90

    ماه                                                                                   عوامل اجرایی   برنامه اجرایی  رهبر آموزشی اداره کل  رهبر آموزشی منطقه رهبر آموزشی مدارس طرح پژوهش سرا رهبر آموزشی مدرسه پایگاه   مرداد 90 تشکیل جلسات کارگروهی در خصوص ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید

جدول زمان بندی طرح پژوهش سرای ابتدایی 0 اداره کل سال تحصیلی 91/90 )

ردیف تاریخ   برنامه 1 هفته دوم مهر جلسه رهبر آموزشی اداره کل با مسوولین پژوهش سراها با حضور معاونت ابتدایی اداره کل و رییس گروه ابتدایی 2 هفته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید