پارک ممنوع : نقاشی یک دانش آموز

ابتکار یک دانش آموز ابتدایی یک دانش آموزی در همسایگی ما کنار دیوار درب ورودی آپارتمانشان این تصویر نقاشی را کشیده و برروی دیوار نصب کرده است. این ایده جای ستایش و تقدیر دارد .ولی کنار دیوار که حداقل 4 تا 5 متر فاصله است قرار دادن این تصویر( پارک ممنوع : درصورت پارک پنجر یا حمل با جرثقیل) کمی نابخردانه و غیر منطقی است.

به هر حال تغییرات موجود در کتابهای درسی ابتدایی خصوصا مطالعات اجتماعی ،‌اینگونه در دانش آموزان تاثیرات مفید و مطلوب می گذارد.

در درس 1و2اجتماعی چهارم بحث همسایه و محله و کارکردهای آن با تصاویر خوب باعث فرهنگ سازی و ایجاد نگرش های امیدبخش در دانش آموزان می گردد.

 

/ 0 نظر / 96 بازدید