فبک در ترازو

گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی
با همکاری
 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
برگزار می نماید:

فبک در ترازو
(نگاهی انتقادی به برنامه فلسفه برای کودکان از منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی)

سخنران: دکتر خسرو باقری

زمان: سه شنبه 7 بهمن ماه ساعت 15 تا 17

محل برگزاری بزرگراه کردستان، نبش حیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت
/ 0 نظر / 43 بازدید