دکتر محمود مهرمحمدی را بشناسیم!

 

دکتر محمود مهرمحمدی

رتبه ی علمی : استاد

دکترا : برنامه ریزی درسی  / فوق لیسانس : تکنولوژی آموزشی  / لیسانی : تکنولوژی صنعتی 

 آدرس: تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه
علوم تربیتی، طبقه چهارم، اتاق 422.
تلفن: 09121039032 ,
00982182884639
فکس: 00982182884639
پست الکترونیک:

mehrm_ma@modares.ac.ir mehrmohammadi_tmu@hotmail.com
$resumePdf2$: PDF-EN

زمینه های مورد علاقه
تحقیقاتی
1-        
رویکردهای طراحی برنامه درسی
2-        
روش شناسی پژوهش در حوزة برنامه درسی
3-        
هنر و زیباشناسی در برنامه درسی
4-        
برنامه درسی پنهان، برنامه درسی پوچ
5-        
تلفیق در برنامه های درسی
6-        
مطالعات تطبیقی در حوزة برنامه درسی
7-        
راهبردهای یاددهی – یادگیری
8-        
برنامه ریزی درسی آموزش عالی
 
سوابق تحصیلی
 • لیسانس :  تکنولوژی صنعتی،, دانشگاه
  ایالتی کالیفرنیا/فرزنو , آمریکا, ١٣۵٨
 • فوق لیسانس :  تکنولوژی آموزشی، ,
  دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، سن حوزه، , آمریکا, ١٣۶٠
 • دکتری :  برنامه ریزی درسی و آموزش، ,
  دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، لوس آنجلس، , آمریکا,
  ١٣۶۶
/ 0 نظر / 14 بازدید