بودجه بندی سالانه ی کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

بودجه بندی سالانه ی کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

ماه

فصل

محتویات

تعداد صفحات

زمان آموزشی

تعداد هفته

مهر

1

8صفحه + 2کاربرگ( درس 2 )

10صفحه

6جلسه

2

مهر

2

8صفحه + 2کاربرگ (درس 4 )

10

6

2

آبان

3

10صفحه + 5کاربرگ

 ( 2تا درس5 3 تا درس 6 )

15

8

3

آذر

4

10صفحه +3کاربرگ

( 1 تا درس 7 2 تا درس 8 )

13

6

2

آذر

5

12صفحه + 1 کاربرگ ( درس 10 )

13

6

2

دی

6

10 صفحه + 3 کاربرگ( درس 12)

13

6

2

دی

7

10 صفحه + 2 کاربرگ

(1 تا درس 13 1 تا درس 14 )

12

6

2

بهمن

8

10صفحه +2 کاربرگ

(1 تا درس 15 1 تا درس 16 )

12

6

2

اسفند

9

10صفحه + 3 کاربرگ

13

6

2

اسفند

10

10 صفحه + 2 کاربرگ

12

6

2

فروردین

11

8 صفحه + 2 کاربرگ

10

6

2

اردیبهشت

12

10 صفحه + 1 کاربرگ

11

6

2

 

 

بودجه بندی این درس  می تواند به دو روش : شاخه ای یا پیمانه ای باشد .

بودجه بندی پیشنهادای ارائه شده در ادامه مطلب به روش شاخه ای می باشد:یعنی به همان ترتیب فصول و دروس مطرح شده در کتاب درسی بدون هیچ تغییری پشت سر هم در طول سال تحصیلی تدریس می شود .

البته با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم جغرافیایی هر منطقه و روش تدریس و ابزار مورد استفاده (مثلا بازدید علمی از مزرعه در فصل ۳ کتاب و ...) و ... می توانیم از روش پیمانه ای هم در بودجه بندی استفاده کنیم . به این صورت که در ترتیب فصول و دروس می توانیم تغییراتی را در تدریس و ارائه ایجاد کنیم . (البته با توجه به تلفیق)

/ 0 نظر / 41 بازدید