سند زیارت عاشورا

خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است

محبت تو همان خط سرشت من است

گناهکارم و از آستان قدس حسین

کجا روم به خدا کربلا بهشت من است

 

سند زیارت عاشورا

زیارت عاشورا از دو طریق به دست ما رسیده است:

1.کتاب کامل الزیارات : نوشته شیخ ابوالقاسم جعفربن محمد بن
جعفربن موسی بن مسرور بن قولیه.

2.کتاب مصباح المجتهد: نوشته ی شیخ ابوجعفر محمد بن حسن بن
علی بن حسن طوسی

این دو کتاب از کتب معتبر و مورد استناد علما و بزرگان شیعه
است. اعتبار دو کتاب نامبرده و نویسندگان آنها امری مسلم و قطعی می باشد.

زیارت عاشورا تضمین شده است

امام صادق(ع) به صفوان می فرمایند: زیارت عاشورا بخوان و
دعای آن را بخوان و بر آن مواظبت کن به درستی که من چند چیز را برای خواننده آن
تضمین می کنم:

1.زیارتش قبول شود.

2.سعی و کوشش مشکور باشد.

3.حاجات او هر چه باشد از طرف خداوند متعال برآورده شود و
ناامید از درگاه خدا برنگردد.

ای صفوان! این زیارت را به این ضمان از پدرم و پدرم از پدرش
علی بن الحسین(ع) و او از حسین(ع) و حسین(ع) از برادرش حسن(ع) و حسن(ع) از پدرش
امیرمومنان علی(ع) و امیر مومنان(ع) از رسول اکرم(ص) و رسول خدا(ص) از جبرئیل و
جبرئیل از خداوند متعال و هر کدام این زیارت را به این ضمان تضمین کرده و از
خداوند متعال نقل فرموده اند و خداوند عزوجل به ذات اقدس خود قسم خورده که هر
کسزیارت کند امام حسین(ع) را به این زیارت از نزدیک یا دور و دعا کند به این دعا ,
زیارت و دعای او را قبول می کنم و خواسته اش هرچه باشد برآورده می کنم و از درگاه
من با نامیدی باز نمی گردد و او را به برآمدن حاجاتش و رسیدن به بهشت و آزادی  از دوزخ خرسند می کنم و شفاعت او را در حق هر
کس که شفاعت کند بپذیرم. ( منبع : بحارالنوار ج98 ص 300 )

 

/ 0 نظر / 6 بازدید