معرفی کتاب یاد دادن برای یاد گرفتن

ستارگان چشمک زن من ، در آسمان مدرسه چشمک می زنند. وظیفه ی من این است آنها را به کلاس بیاورم ، صیقل بدهم ، پرداخت کنم ف رنگ طلایی بزنم و رهایشان سازم تا جای خود را در آسمان زندگی پیدا کنند. مثل ستارگان درخشان آسمان که هر یک در جای خود قرار گرفته اند.

ستاره های ریز و درشت ، با چهره های گوناگون به کلاس من می آیند. بعضی از آنها آماده ی جلا گرفتن هستند؛ اما بعضی کدر و بی رنگند ، برخی دلنواز و آرام اند و بعضی مهربان و دلپذیرند. برخی حسّاس و شکننده اند و عدّه ی کمی تیغ دار و آزار دهنده هستند. همان طور که ستارگانم را جلا می دهم ، همان طور که به آنها یاد می دهم و به هر کدام رنگ طلایی می زنم ؛ می گویم : « دنیا بدون شما هیچ معنایی ندارد.» به آنها می گویم :« شما می توانید درخشنده ترین ستاره ها باشید؛ شما می توانید نورانی ترین ستاره ی آسمان زندگی باشید.»

به آنها می گویم : « دنیا جای خوبی برای زیستن است ؛ چون شما در آن هستید.»

هرشب ، وقتی که به آسمان نگاه می کنم، شغل آبرومند و پرشکوه خودم را به یاد می آورم. به یاد می آورم که فردا صبح ، باید برای جلا دادن ستارگان کوچک کلاسم ، آماده باشم.

این کتاب دارای دو بخش است. بخش اول: فکر کنیم و بخش دوم : عمل کنیم.

آری همان دو کاری که کم تر کسی از ما معلمین در کلاس از آن استفاده می کنیم و انتظار داریم که دانش آموزانمان هم فکر کنند و عمل کنند. تا چه اندازه حول محور تفکر و عمل با آنها کار کرده ایم؟ یادمان نرود که ما دانش آموزانی را تربیت می کنیم که فردا در جامعه می خواهند ...

 

/ 0 نظر / 53 بازدید