تیرباران طاغوتیان اموی ملعون

چرا جسد مبارک امام حسن مجتبی تیرباران شد؟

منبع: خبر آنلاین

http://www.khabaronline.ir/Detail/195269

 

امام مجتبى - علیه السّلام - قبل از شهادتش ، بنى هاشم را از فتنه اى که
خوف داشت بخاطر دفن وى در کنار قبر پیغمبر - صلّى اللّه علیه وآله - به
وسیله بنى امیه برپا شود، بیم داد. به همین جهت به برادرش ‍ سیدالشّهداء
وصیت نمود که اگر دید باد مخالف مى وزد، جلو شرّ را بگیرد و حضرتش را در
قبرستان بقیع نزدیک جدّه اش فاطمه بنت اسد دفن کند و نگذارد قطره خونى در
این راه ریخته شود.

پس از آنکه امام مجتبى - علیه السّلام - وفات
یافت ، هاشمیان خواستند او را پهلوى جدّش پیغمبر اکرم - صلّى اللّه علیه
وآله - دفن نمایند، ولى یکباره بنى امیه قیام کردند و مسلّح و مجهز شده ،
آماده جنگ شدند. در رأ س آنها مروان حکم و سعیدبن عاص و عایشه قرار داشتند.

در کتاب مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانى مروانى

درکتاب مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانى مروانى در شرح حال امام حسن - علیه
السّلام - از على بن طاهر بن زید روایت مى کند که وقتى خواستند امام حسن -
علیه السّلام - را دفن کنند، عایشه سوار قاطرى شد و از بنى امیه و مروان
حکم و سایر طرفداران ایشان کمک گرفت و مردم را بر علیه امام حسن علیه
السلام می شوراند. عایشه گفت: به خدا سوگند تا مو در سر من هست، نمی گذارم
حسن علیه السلام را در اینجا (کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و اله و اتاق
حضرت زهرا سلام الله علیها) دفن کنید. و جنازه آن حضرت را تیرباران کردند,
تا آنکه هفتاد تیر از جنازه آن حضرت بیرون کشیدند.(1) در آنجا بود که ابن
عباس گفت: روزى قاطر سوار و روزى شتر سوار است ! یعنی روزی سوار بر شتر می
شود و به جنگ با مولا علی علیه السلام می رود و روزی بر قاطر سوار می شود و
با جنازه حسن بن علی علیه السلام مقابله و جنگ می کند.

مسعودى مى نویسد: آن روز عایشه سوار قاطر سفید وسیاهى بود. شاعر در همین خصوص مى گوید:تجملت تبغلت و لو عشت تفیلت /لک التسع من الثمن و فى الکل تصرفت یعنى: اى عایشه ! روزى سوار شتر شدى ، روز دیگرى هم قاطر سوارى کردى ، اگر بمانى ، سوار فیل هم خواهى شد! تو از هشت یک ارث خانه پیغمبر، یک نهم مى
برى ، ولى همه را تصرف کردى . (یعنی با اینکه تنها مالک بخشی از خانه
پیامبراکرم صلی الله علیه و اله هستی ولی در همه آن تصرف کردی و مانع دفن
امام حسن علیه السلام در آن خانه شدی.)

 

اللهم العن جعده

اللهم العن مغیره

اللهم العن معاویه

اللهم العن اشعث بن کندی

اللهم العن مروان بن حکم

اللهم العن ابوسفیان

/ 0 نظر / 33 بازدید