خواندن چند کتاب که نخواندن آن ممکن است ... ! ؟

معلمان عزیز و علاقمندان به فرهنگ و آموزش و یادگیری

این چند کتاب را حتما بخوانید. خواندن این چند کتاب ممکن است تحولات عظیمی در نوع ، نگاه و حیطه ی کاریتان ایجاد نماید.

باور کنید خواندن این چند کتاب می تواند تغییری در اندیشه تدریس تان ایجاد نماید.

منتظر نظر دیدگاه و پیشنهادات سازندهتان هستیم.

سرفراز باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 69 بازدید