معرفی کتاب ایده های ناب مدیریتی

·    تربیت کردن به حرکت دادن یک نخ شباهت دارد نخ را نمی توان با فشار دادن از پشت حرکت دهی بلکه باید از جلو آن را بگیری و بکشی.

·        بالاترین هنر مدیر مدرسه آن است که کمک کند افراد با هم کار کنند نه در مقابل هم.

·        بزرگترین خسارت یک مدرسه چه چیزی می تواند باشد؟

این که اعتماد به نفس دانش آموزان را از بین ببرد.

·    به بچه ها بگویید یک روز بدون کتاب به مدرسه بیایند و تجربیات خو درا برای                        همکلاسی های خود بازگو کنند.

·        گفتم کار کردن با کدام مدیر سخت است؟

گفت : آن که ستایش کردن را مشکل تر از انتقاد کردن می داند.

·        مدیری می گفت : من در طول خدمت خود سه بار به کارم عشق ورزیدم.

اولین بار زمانی که بدون داوری و عجله به صحبت های یک دانش آموز گوش کردم و دیدم که چقدر اطلاعاتم از بچه ها کمتر است.

دومین بار زمانی که ورقه صفر یک دانش آموز را پاره کردم و به او کمک کردم در مسابقه ی دو ، اول شود.

سومین بار وقتی بود که دانش آموز یتیمی را در بغل گرفتم و اجازه دادم مرا پدر خطاب کند.

·    مدارس آن قدر در یافتن و از بین بردن نقاط ضعف دانش آموزان معطل می کنند که نقاط قوت دانش آموزان از دست می رود.

·        قانون100 10 1

یعنی آن که جلوی عادت بد دانش آموزای در ابتدا گرفته شود یک هزینه دارد اگر دانش آموز با این خطا به مقطعی بالاتر رود 10 هزینه دارد و اگر دانش آموزی با این خطا به جامعه فرستاده شود جامعه 100 هزینه یا بالاتر را برای اصلاح او باید پرداخت نماید.  

·    وقتی می خواهی بدانی در مدرسه چه می گذرد به هنگام خروج دانش آموزانتان از مدرسه لحظه ای آن جا درنگ کن. طرز بیرون رفتن دانش آموزان به شما نشان می دهد که آنان از قفس رها شده اند یا از محبوبشان جدا می شوند.

·    برخی از مدیران مدارس در طول 30 سال خدمت به یک سبک مدیریت می کنند و برخی از آنان در طول یک سال با 30 روش.

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید