فرخنده باد هفت سین دلتان

هفت سین دلتان به وسعت هفت آسمان

و هفت زمین شاد و فرخند باد.

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
روانشناسی دانش آموز

یا مقلب ، قلب من در دست توست یا محول ، حال من سرمست توست كن تو تدبیری كه در لیل و نهار حال قلب من شود همچو بهار یا مقلب، قلب او راشاد كن یا مدبر، خانه اش آباد كن یا محول ، احسن الحالش نما از بدیها فارغ البالش نما [گل]