یا امام زین العابدین(ع)

شهادت امام چهارم شیعیان امام سجاد بر دوستداران ولایت و امامت تسلیت باد.

صحیفه ی سجادیه , زبور آل محمد

دعای هفتم : دعای امام سجاد (ع) به هنگام رخداد و حوادث و
ناگواری و دشواریها

ای انکه به دستش گره های ناملایمات گشوده گردد و به قدرتش
تیغ مشکلات شکسته بود و ای که راه رهایی به آسایش و گشایش از وی خواسته شود. به
قدرتت شداید هموار و به لطفت اسباب و وسایل تأثیرگزار. به نیرویت حکم و قضا برقرار
و بر طبق اراده ات هر چیز در کار. پس همگی به خواست تو فرمان برند بی آن که امری
به میان آری و خود را نگه دارند بی آنکه بازشان داری.

در دشواریها تو قبله حاجاتی و در گرفتاری ها تنها تو پناهی
هیچ بلایی از ما دور نشود جز آن که تو برداری و هیچ گرفتاری از سر ما نرود مگر
تواش برداری.

پروردگارا بر من بلایی فرود آمده که پشتم را شکسته و بار
گرانش به زانویم درآورده. خدایا می دانم ک هبه قدرتت تو خود آن را بر سرم آورده ای
و به عظمتت به سویم روانه اش کرده ای.

/ 0 نظر / 6 بازدید