قسمتی از وصیتنامه شهید شوشتری

ما چه بگوییم که نبودیم . در آنروز و کودکی بچه سالمان در خاک و خول باغچه و حیاط و کوچه بازار گرد و خاک به پا می کردیم و جنگ بازی می کردیم . نمی دانم چه بگویم !

در جوا ب شهدا : « بعد از ما شما چه کردید؟ » ما چه بگوییم؟

قسمتی از وصیت نامه ی شهید شوشتری

دیروز از هر چه بود گذشتیم ... امروز از هر چه بودیم گذشتیم. آن جا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز.

دیروز دنبال گم نامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.

جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد. آن جا بر درب اتاقمان می نوشتیم یا حسین فرماندهی از آن توست ؛ الان می نویسیم بدون هماهنگی وارد نشوید.

الهی نصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم ، آزادمان کن تا اسیر نگردیم.

/ 2 نظر / 7 بازدید
فریده

دستهایی که کمک می کنند مقدس ترند از لبهایی که دعا می کنند. (کورش کبیر )[گل]

محمدعلی

سلام وبت عالیه دوست عزیز و همکار حترم خوشحال میشم بهم سربزنی[گل]