دوره های جدید ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرروش شهرستان های استان تهران:ویژه مقام

بسمه تعالی

موضوع: برگزاری
دوره های آموزشی آثار و اندیشه های  استاد شهید مرتضی
مطهری


سلام علیکم
          با احترام و  صلوات بر محمد و آل محمد ، ضمن تبریک فرارسیدن ایام بزرگداشت (مقام معلم) و گرامیداشت یاد و خاطره ی
استاد شهید مرتضی مطهری و به منظور نشر و ترویج آثار و اندیشه های آن شهید فرزانه ، اجرای دو دوره آموزشی کوتاه مدت (ضمن خدمت) با مشخصات مندرج در جدول ذیل ، برنامه
ریزی شده است :
نام
دوره
کد
دوره
ساعت
دوره
ویژه گی
دوره
فراگیران جاذبه و دافعه علی
علیه السلام
92503097 16 اختصاصی کلیه همکاران
آموزشی - اداری
جهان بینی اسلامی
(1) انسان و ایمان
92503098 8 اختصاصی کلیه همکاران
آموزشی - اداری

 

1- همکارانیکه قبلا دوره آموزشی فوق را باکد مشخص شده
گذرانده باشند مجددا مجاز به شرکت در دوره های فوق نمی باشند .
2- کلیه همکاران
اداری و آموزشی می توانند دراین دوره ها شرکت نمایند.
3-همکاران می توانند از
تاریخ 14/2/94 حداکثر تا تاریخ 19/2/94 از طریق سامانه
http://ltms.medu.ir  نسبت به ثبت نام در
دوره های فوق  اقدام نمایند.  

مهلت تعیین شده قابل تمدید نمی
باشد.

4-همکاران می
توانند جهت دریافت محتوای آموزشی دوره های فوق به تارنمای بنیاد علمی و فرهنگی
استاد شهید مرتضی مطهری به نشانی
WWW.motahari.irیا 
تارنمای اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به نشانی
teo.medu.ir
مراجعه نمایند.
5- زمان و
نحوه برگزاری آزمون متعاقبا از طریق کارشناسی ضمن خدمت مناطق به اطلاع فراگیران
رسانده خواهد شد .

اداره برنامه
ریزی وآموزش نیروی انسانی  شهرستانهای استان
تهران/ 0 نظر / 159 بازدید