3 دی روز ثبت احوال

3 دی ماه 1393 روز ثبت احوال

معلمان گرامی پایه سوم ابتدایی درس اول کتاب مطالعات اجتماعی به تولد و کانون خانواده و هویت که " شناسنامه" است توجه دارد.

با توجه به اینکه 3دی ماه روز ثبت احوال است می توانید بار دیگر به عقب برگردید و توجه دانش آموزانتان را به این روز مهم و نیز  بررسی شناسنامه و کارت ملی که هویت ملی ما ایرانیان است جلب نمایید.

لطفا دقت کنید که مناسبت های روز تقویم مهم ایران را می توان در " تم" تدریس نمود.یعنی اینکه مفاهیم و موضوعات کتاب را با توجه به مناسبت های همان روز می توانید از کتاب انتخاب و تدریس نمایید.

/ 1 نظر / 39 بازدید
غلامی

سلام ممنون از یادآوری به موقع مثل هميشه از مطالب ارزنده تان استفاده کردم