نامه اینیشتین به ایت الله بروجردی

همه بحارالانوار علامه مجلسی که از عربی به انگلیسی و ... توسط حمیدرضا پهلوی ( فوت 1371 ه.ش) و... ترجمه و تحت نظر آیت الله بروجردی شرح می شده تطبیق داده و نوشته که هیچ جا در هیچ مذهبی چنین احادیث پر مغذی یافت نمی شود و تنها این مذهب شیعه است که احادیث پیشوایان آن نظریه پیچیده ی نسبیت را ارائه داده ولی اکثر دانشمندان آن را نفهمیده اند.

از آن جمله حدیثی است که علامه مجلسی درباره معراج جسمانی رسول اکرم (ص) نقل می کند که هنگام برخاستن از زمین دامن یا پای مبارک پیامبر (ص) به ظرف آبی می خورد و ان ظرف واژگون می شود اما بعد از اینکه پیامبر اکرم (ص) از معراج جسمانی باز می گردند مشاهده می کنند که پس از گذشت این همه زمان هنوز آب این ظرف در حال ریختن روی زمین است ... اینیشتین این حدیث را از گراتبهاترین بیانات علمی پیشوایان شیعه در زمینه انبساط و نسبیت زمان داتسته و شرح فیزیکی مفصلی بر آن می نویسد...

 اینیشتین در این رساله معاد جسمانی را ازراه فیزیکی اثبات می کند ( علاوه بر قانون سوم نیوتن = عمل و عکس العمل ) او فرمول  ریاضی معاد جسمانی را  عکس فرمول معروف نسبیت ماده و انرژی می داند . یعنی اگر حتی بدن ما تبدیل به انرژی شده باشد دوباره عینا تبدیل به ماده شده و زنده خواهد شد.

ماهنامه اسوه - باقر شهر

/ 1 نظر / 12 بازدید

پادشاهي به درويشي رسيد وگفت آن لحظه كه به مقام قرب رسيدي مراهم يادكن درويش گفت :چون به حضور دوست رسم از خودم فرامش مي كنم ،چگونه تورا به ياد آورم؟!