چند موضوع انشای متفاوت:

چند موضوع انشای متفاوت:

1.پول بهتر است یا ثروت؟

2.نقش تار عنکبوت در پیشرفت موسیقی چه بود؟

3.یک نامه پشیمانی از قول آقا گرگه به شنگول و منگول بنویسید.

 

دوستان آموزگار لطفا به این نوع موضوعات توجه خاص تری داشته باشید!!!

شاید گاهی لازم باشد از ابعاد متفاوت تری به قضیه نگاه کرد! و دانش آموزان را از عادیب ودن بسیاری از موضوعات انشا در کلاس های درس عبور داد تا بتوان متفاوت  نوشت.

/ 0 نظر / 55 بازدید