روز معلم روز ایثار و فداکاری

سلام بر شما خوبان شما معلمان دلسوز و فداکار

 

ای معلم ای امین راســــــــــــــــــتگو                   درس های زنــــــــــــــدگی با من بگو

قلب من همچون کویـــــری تشنه بود                  حرفـــــــــهایت مثـــــل آب چشمه بود

قلب ها سیراب از این چشمه هاست                 یاد تو در خاطتــــــــرات تشنه هاست

تو نیز به من گفتی خدا دانــــــــــــا بود                 لم یلـــــــــــــــد و لم یولد یکـــــتا بود

ای معـــــــــــــلم شمع سوزان بوده ای                در وجودم روشنی بخشــــــــــــوده ای

در غمم غمناک و در شــــــادی سهیم                 می وزی هر دم به سویم چون نسیم

گنج ها در قـــلب خود داری نهــــــــــان                  گنـــــــــج های بی کران بیــــــــــکران

روز تو یک هفـــته و یک روز نـــــــیست                  روز تو هـــــــــر روز این زندگیــــــست

روزها و هفـــــته ات فرخــــــــــــنده باد                   نام تو در خاطــــــــــــــــراتم زنده باد.

/ 0 نظر / 7 بازدید