ببینید! خودتان قضاوت کنید!!!

 

میدان انقلاب تهران! 1 بهمن 92

بورد تبلیغاتی یکی از انتشاراتهای ... ایران!!!!!!!!!!!!!

آیا درست است ؟

آی کیو و از سیر تا پیاز؟

به چه قیمتی ؟

آیا این کتاب ها و ... برای فکر پروری است؟ اندیشه ی متعمقانه است ؟

ایا هدف از درس خواندن از سیر تا پایز یاد گرفتن است؟

آیا در دنیای امروز یادگیری این است؟

آماده شدن برای زندگی در آینده ؟!

به نقل از دکتر محمد رضا سرکارآرانی : مدرسه در جهان امروز ؟ چه جامعه ای می خواهیم؟ ضعف ما اندیشه ورزی است . از تکنولوژی و... استفاده می کنیم ولی از فکر و مسله یابی و.. نه!

تمنای یادگیری ! تغییر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

قدری بیشتر فکر کنید!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید