عملکرد نیمکره های مغز

               

کره چپ مغز:


کسانی که نیمکره چپ مغزشون فعالتر است !
- منطق گرا هستید.
- وسواسی و منظم هستید و جزییات کار براتون مهمتر از نتیجه و چشم انداز است.
- واقع گرا و علمی می اندیشید.
- کلمات و زبان طرف مقابل براتون مهمترند تا معنای حرفهاش.
- همش به امروز و گذشته فکر می کنید.
- تحلیلی و علمگرا هستید.
- درک و فهم حرفها و کلمات دیگران براتون مهمتر از منظور و اصل مطلب است.
- تحقیق و علم براتون مهمتر از دگماتیسم ،اعتقادات و خرافات است.
- مسایل جدید را می پذیرید.
- دنبال علل مادی،واقعی قضایا هستید، نه تحلیل های متافیزیکی و خیالی.
- ظاهر پسند هستید.
- واقع گرا.
-استراتژیست (برنامه ریز) هستید.
-کارها و برنامه ریزی هاتون حساب شده ، عملگرا و واقع بینانه و دقیق است.
- محافظه کار هستید.

حالا شما نیمکره راست مغزتان فعال تر است و یا نیمکره چپ مغزتان؟!!!
منبع: بخون دات کام

/ 1 نظر / 6 بازدید

درست اشاره به روحيات من شده ،پس معلوم شد من نيم كره راستم خيلي فعاله!!!