کتابی مناسب برای تشویق دانش آموزان به آموختن علوم تجربی

سلام معلمین دلسوز ابتدایی

بسیاری از ما به خاطر نبود انگیزه در یادگیری دانش آموزان و نیز مساله ی محتواهای برخی کتب و نیز فضایهای نامناسب کلاس های درس و مسایلی از این درست روبرو هستیم. این موارد خلل زیادی در یادگیری دانش آموزان ایجاد می کند.

با اینکه درس علومبرای بسیاری از دانش آموزان شیرین است ولی بازهم مشکلات زیادی در راه تفیهم مفاهیم بنیادی و پایه در این درس وجود دارد که معلم به تنهایی قادر به حل ان مسایل نیست.

کتاب " تشویق دانش آموزان به آموختن علوم تجربی " بستری از فلسفه ی آموزش علوم در اختیار معام قرار می دهد تا او را متوجه چگونگی درک مفاهیم از علوم توسط بچه ها را فراهم آورد. این کتاب مناسب , توجه معلمان را به رشد علوم در دانش آموزان و نیز چگونگی علاقمند کردن آنان به این درس جذاب بر می انگیزاند.

این کتاب نوشته ی " کریستسن فارمری " و ترجمه ی بهاءالدین رحمانی است که توسط نشر رسش به زیور طبع آراسته گردیده است.

نشر رسش: اهواز خ حافظ ساختمان کتابفروشی رشد ط سوم. تلفن: 2216375

مراکز پخش در تهران : 66492962

خواندن این کناب خوب را به شما معلمان خوب ابتدایی توصیه می کنیم.

موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کتا نوشته " کریستسن فارمری " و ترجمه ی بها

/ 0 نظر / 34 بازدید