سلام بر غریب غریبستان علی(ع)

 

می گویند روزی کسی می آید نجاتمان می دهد

وضعمان بهتر می شود

همه گرسنگان را طعام همه فقیران را لباس نو می پوشاند

اما هیچ کس نمی داند برای ذهن های فقیر هم درمانی دارد؟!

ذهن هایی که بیشتر از غذا به بینش نیازمندند!!!

کاش زودتر بیاید... دلمان یک دل شود!!!

این مردم گرسنه نیستند!

ظهور در جمجه هاست... نه در جمعه ها!!!

 

/ 0 نظر / 35 بازدید