دعای 44 امام زین العابدین در عید فطر

 

دعای امام سجاد(ع) در عید فطر

ای انکه رحم میکنی بر آن که مردمان بر او رحم نمی کنند ای که می پذیری آن را که شهرها بدو راه نمی دهند ای آن که نیازمندان به آستانش را خوار نمی کند و پافشاران درگاهش را نومید نمی سازد ای آن که دست رد بر سینه آنان که توقع بسی دارند نمی زند ای ان که هدایای بی مقدار را می پذیرد و اعمال کم شمار را پاداش می
دهد ای آنکه اندک عملی را سپاس می گزارد و مزد گران می بخشد ای انکه به آن کس که نزدیکش شود نزدیک گردد و هر که ز وی روی برتابد به سوی خود می خواند ای انکه نعمتش را از کسی نمی ستاند و در انتقام  شتاب روا نمی کند ...

/ 2 نظر / 6 بازدید
اختیاری

سلام دلتنگی هایتان کم و امیدهایتان بسیار