کلاس چهارم دبستان 12بهمن منطقه کهریزک. درس مطالعات اجتماعی

بازدید از منطقه کهریزک 13/10/93

دبستان 12 بهمن. محله گل حصار( قوچ حصار سابق )

کلاس چهارم و با تشکر از کارهای خوب بچه های و نیز معلم زحمتکش این کلاس خانم علم الهدی

خانم فاطمه خاکباز: زندگی شهری و روستایی

 

خانم معصومه باور

دوکار زیر را انجام داده اند. با دیدن این لیوان و فنجان به یاد دوره های تاریخی خیلی قبل می افتیم.

درس 9 و 10  مطالعات چهارم  دبستان

 

و خانم زهرا خاوری

کار زیر را درست کرده اند.

بسیار عالی

/ 0 نظر / 56 بازدید