هم اندیشی راهبران استانی با سرگروه های بوئین زهرا( قزوین)

با هدف اشتراک گذاری تجربه ها:
نشست راهبران آموزشی شهرستانهای استان تهران و سرگروههای درسی منطقه بویین زهرا استان قزوین برگزار شد .
 
محمداحسانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل شهرستانهای استان تهران با تاکید بر
نقش و اهمیت تعامل و همفکری در مسایل آموزشی و علمی، استمرار روابط و
تعاملات را خواستار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های
استان تهران، نشست راهبران آموزشی این اداره کل و سرگروههای درسی منطقه
بویین زهرا استان قزوین با حضور معاون آموزش ابتدایی و رئیس اداره تکنولوژی
و گروههای آموزشی ابتدایی در محل اداره کل برگزار گردید .

در ابتدای این نشست احسانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل با اشاره به اهمیت و
جایگاه تعامل و همفکری در پیشبرد اهداف آموزشی افزود: بکارگیری افراد
متخصص جهت تحقق مطالبات آموزشی امری لازم وبسیار موثر است.

 در ادامه قشقایی رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی به تبیین دیدگاه جدید
نسبت به وظایف راهبران آموزشی به عنوان مهندسین فرآیند آموزش پرداخت و لزوم
ایجاد فرهنگ اشتراک گذاری دانش و تجارب در بین معلمان را مورد تاکید قرار
داد.لازم به ذکر است ارائه ی الگوها و نظریه های جدید قابل استفاده در فرآیند آموزش با عناوین: 1- اختلالات یادگیری در دانش آموزان وراهکارهای آن توسط داروغه گی 2- مهندسی خلاقیت (triz) شناسایی تناقضات مسایل آموزشی و پیشنهاد راه حل ها با توجه به چه اصل راهبردی تریز توسط دکتر رستمی 3- ارائه نظریه ندهرمان و کاربرد آن در آمورش (مدل چهارربعی مغز)توسط دکتر ملکی و 4- بررسی رابطه هویت، مردم شناسی آموزشی و تاثیر آن بر آموزش هنر توسط دکتر بیاتی از دیگر برنامه های این نشست عنوان گردید. 
 
/ 0 نظر / 7 بازدید