جلسه راهبران مناطق 28 فروردین 91 ( مسابقه ی اریگامی )

در جلسه 28 فروردین نیز در خصوص  اجرای طرح پژوهش سرا در ماه های اخیر و نیز ادامه ی روند این طرح در اینده و نیز به صورت محدود در تابستان نیز با راهبران مناطق هم اندیش هایی صورت گرفت.

هم چنین در مسابقه ی اریگامی که برای راهبران آموزشی مناطق ترتیب داده شد ( اریگامی قو و روباه ) نیز آقای اکبری راهبر آموزشی منطقه شهر قدس برنده شد و جایزه ای به رسم یادبود به ایشان اهدا شد.

جهت باز شدن عکس ها اندکی تامل فرمایید. باتشکر

/ 0 نظر / 11 بازدید