معرفی اولین کتابم

کتاب کار ریاضی چهارم ( انتشارات انتخاب برتر )

تاریخ چاپ اول : شهریور 1389

این کتاب به درخواست انتشارات انتخاب برتر و مطابق با آخرین تغییرات دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی دوره ابتدایی تدوین و به دانش آموزان عزیز اهدا شده است.

در آغاز هر موضوع درسی به ارائه ی نکات مهم بصورت کلید پرداخته شده است. در ادامه سوالات مفید و مختصری ارائه شده است و تایمی هم برای حل آن در نظر گرفته شده است.

جهت آشنایی هر چه بیشتر و علاقمندی بیشتر دانش آموزان به ریاضی سوالات هوش هم مناسب سن و درک و دریافت دانش آموز کلاس چهارمی و با هدف عمقی کردن مفهوم درسی آمده است.

هم چنین زنگ تفریح هایی به نام بازی و ریاضی در قسمت های مناسب ان کتاب گنجانده شده است تا دانش اموز احساس خستگی نکند و تا حدودی هم از ریاضی لذت ببرد.

این بازی و ریاضی ها شامل : 5 استثانیی ، مشخص کردن تعداد خواهران و برادران ، تعیین سن و روز و سال و ماه تولد ، عدد 99 و ... آمده است.

تعدادی معما در قالب بازی چوب کبریت ها و برخی از سوالات المپیاد های جهانی ریاضی در دوره ی ابتدایی نیز در جای جای این کتاب آمده است.

این کتاب توان یاری کردن دانش آموز در منزل را داراست و از این جهت می تواند خلا نبود یک بزرگتر در منزل را برای کمک به دانش آموز برطرف نماید.

البته این کتاب روند ادامه ی کار ریاضی در منزل را به طور کامل دنبال می کند.

کار با این کتاب را در منزل پیشنهاد می کنیم.

به امید موفقیت شما دانش آموزان عرصه ی دانایی در سرزمین دانایی.