معرفی کتاب فلسفه در کلاس درس

مولف : رون شاو- مترجمان : مراد یاری دهنوی و روح الله حیدری

 انتشارات : آوای نور

 

معرفی کتاب در پشت جلد : کتب فلسفه در کلاس درس یکی از منابع درسی مفید برای برنامه آموزش فلسفه به مودکان ابتدایی و راهنمایی ( پایه چهارم دبستان تا دوم راهنمایی ) می باشد.

این کتاب متضمن 15 موضوع با مضمون کلیدی از جمله شادی ، مهربانی ، قدرت ، همکاری ، غرور ، خردمندی ، قضاوت ، نیکی ، زیبایی ، لذت و درد و ... همرا ه با داستان های کوتاه اخلاقی و پند آموز به عنوان مبنایی برای بحث های فلسفی کلاسی است و مولف محترم  پس از هر داستان سوال هایی  تامل برانگیز درباره ی موضوع آن داستان دوین کرده است که بحث و گفتگو پیرامون آنها از یک سو موجب پرورش مهارت های فکری دانش آموزا ن شده و از سویی دیگر همراه با یادگیری یک حکمت اخلاقی عملی برای آنان است. در انتهای هر داستان نیز ضرب المثل هایی از فرهنگ های مختلف آمده است که به نوعی با موضوع هر داستان ارتباط دارند و درباره ی هر ضرب المثل تعدادی سوال تامل برانگیز مطرح شده است. در این کتاب برای بیان بهتر و ارائه توضیحات از تصاویر و عکس هایی نیز استفاده شده است تا فهم موضوعات انتزاعی را برای دانش آموزان آسان کند.