معرفی کتاب یاد دادن برای یاد گرفتن از دکتر علی رووف انتشارات مدرسه

خواندن این کتاب را به اهالی هنر معلمی سفارش اکید می کنم. این کتاب دریچه ای از دنیای تدریس و لذت بردن از این هنر ر ابه شما عرضه می دارد.

برای معرفی این کتاب به شما خوبان فقط از مقدمه کتاب شروع می کنم. فکر می کنم مقدمه ای این چنین زیبا و صریح و کودکانه،  بسیار جامع و کامل برای شناساندن این کتاب کافی باشد.

من ستاره پردازم !

نوشته ی بگز ، ل – ترجمه ع . ر

حرفه من این است که ستاره ها را صیقل دهم ، پرداخت کنم ، جلا بدهم و به آسمان زندگی بفرستم !

من در دنیایی مملوّ از حرفه های گوناگون ، حرفه ای شگرف و بالنده دارم. می پرسید حرفه ی من چیست؟ " من ستاره پردازم !"

حرفه ی من خیلی مهم است. اگر بخواهید بدانید چه قدر مهم است ، کافی است شب هنگام ، به ستارگانی که می درخشند و چشمک می زنند ، نگاه کنید.


ستارگان چشمک زن من ، در آسمان مدرسه چشمک می زنند. وظیفه ی من این است آنها را به کلاس بیاورم ، صیقل بدهم ، پرداخت کنم ف رنگ طلایی بزنم و رهایشان سازم تا جای خود را در آسمان زندگی پیدا کنند. مثل ستارگان درخشان آسمان که هر یک در جای خود قرار گرفته اند.

ستاره های ریز و درشت ، با چهره های گوناگون به کلاس من می آیند. بعضی از آنها آماده ی جلا گرفتن هستند؛ اما بعضی کدر و بی رنگند ، برخی دلنواز و آرام اند و بعضی مهربان و دلپذیرند. برخی حسّاس و شکننده اند و عدّه ی کمی تیغ دار و آزار دهنده هستند. همان طور که ستارگانم را جلا می دهم ، همان طور که به آنها یاد می دهم و به هر کدام رنگ طلایی می زنم ؛ می گویم : « دنیا بدون شما هیچ معنایی ندارد.» به آنها می گویم :« شما می توانید درخشنده ترین ستاره ها باشید؛ شما می توانید نورانی ترین ستاره ی آسمان زندگی باشید.»

به آنها می گویم : « دنیا جای خوبی برای زیستن است ؛ چون شما در آن هستید.»

هرشب ، وقتی که به آسمان نگاه می کنم، شغل آبرومند و پرشکوه خودم را به یاد می آورم. به یاد می آورم که فردا صبح ، باید برای جلا دادن ستارگان کوچک کلاسم ، آماده باشم.

این کتاب دارای دو بخش است. بخش اول: فکر کنیم و بخش دوم : عمل کنیم.

آری همان دو کاری که کم تر کسی از ما معلمین در کلاس از آن استفاده می کنیم و انتظار داریم که دانش آموزانمان هم فکر کنند و عمل کنند. تا چه اندازه حول محور تفکر و عمل با آنها کار کرده ایم؟ یادمان نرود که ما دانش آموزانی را تربیت می کنیم که فردا در جامعه می خواهند ...