بیستمین شماره دوماهنامۀ شوق‌تغییر با موضوع «تربیت دانش‌آموزان کارآفرین» و با تاریخ آذر و دی 94 منتشر شد. در این شماره علاوه بر درج گفت‌وگوها، مقالات و نوشته‌هایی دربارۀ تربیت دانش‌آموزان کارآفرین، طرح کاشف که در دورۀ متوسطۀ اول و بین تمامی دانش‌آموزان پایه‌های هشتم و نهم اجرا می‌شود، توضیح داده شده است. شوق‌تغییر بیستم با همکاری معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش بین تمامی مدارس متوسطۀ اول کشور توزیع شد و از این رو به بالاترین شمارگان خود از ابتدا تاکنون رسید.

ادامه را در وبلاگ

 http://mortezamajdfar.blogfa.com/post/109 

مطالعه کنید.